WZC Elisabeth aan Zee onder verhoogd toezicht

Op 29 september hebben wij vernomen dat het WZC Elisabeth aan Zee in Oostende door het Agentschap Zorg en Gezondheid onder verhoogd toezicht zal worden geplaatst. Dit ondanks de garantie op continuïteit van zorg en de warme bejegening van de bewoners. In de komende maand wordt er een plan van aanpak voorgesteld met concrete maatregelen om, in een constructieve dialoog met de Zorginspectie, de gemaakte vaststellingen te remediëren.


Eerst en vooral vermeldt het laatste inspectieverslag, daterend van 31/08/22, dat de continuïteit en kwaliteit van zorg gegarandeerd worden en dat de observaties tijdens de rondgang met oog op de zorg en het welbevinden van de bewoners unaniem positief bevonden werden.

Volgende criteria konden positief worden afgevinkt:

Een positieve bejegening door de hulpverleners en aandacht voor de uiterlijke zorg van bewoners

  • Aanwezigheid van een warme, huiselijke sfeer
  • Het respecteren van de privacy van bewoners
  • Gewaarborgde menukeuze en aanbod aangepaste voeding
  • Sereniteit en rust tijdens het maaltijdgebeuren
  • Aanwezigheid en toegankelijkheid van hulpmiddelen

Het verslag vermeldt volgende punten, waarop remediëring van toepassing is:

  • Opmerkingen ivm infrastructuur: De aangehaalde elementen (oa. niet overal zonwering, makkelijker bereikbare oproepknop in leefgroep, lichtbediening) houden evenwel geen hoogrisico in voor de algemene veiligheid van bewoners.
  • Opmerking ivm een sluitend systeem voor registratie van het klaarzetten van de medicatie, het bijhouden van de vervaldata van bepaalde medicatie en de toegankelijkheid van medicatie voor onbevoegden.
  • Het niet conformeren van het mondmaskergebruik met de kaderrichtlijn van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit risico hebben wij ingeschat in samenspraak met de coördinerend en raadgevend arts. Hierbij hebben we een doordachte afweging gemaakt van de veiligheid en het psychosociaal welzijn en de stem van de bewoners.
  • Wachttijden bij beloproepen. Op basis van 6 beloproepen in de periode juli en augustus - gemiddeld zijn er zo'n 140 oproepen per dag - werd geconcludeerd en geïnterpreteerd dat bewoners niet snel genoeg de nodige hulp krijgen bij hun dagelijkse verzorging, terwijl we niet exact weten wat er in die wachttijd gebeurd is.
  • Ontbreken van een sluitend systeem voor de registratie in het zorgdossier - niet de toediening - van zorg alsook de registratie van de betrokkenheid van de bewoner en/of familie.

Door personeelstekort en met het oog op behoud van kwaliteit van zorg en de veiligheid van onze bewoners werd enige tijd geleden beslist om een vleugel van het woonzorgcentrum tijdelijk te sluiten (vermindering van 15 wooneenheden). De inspectie erkent uitdrukkelijk dat de zorgverlening wordt gegarandeerd, ondanks het personeelstekort.

We betreuren de beslissing over het verhoogd toezicht ten zeerste, maar we nemen onze verantwoordelijkheid om de nodige acties te ondernemen. Binnen de 30 dagen wordt opnieuw een plan van aanpak voorgesteld met concrete maatregelen. We zijn ervan overtuigd dat we in een constructieve dialoog met de Zorginspectie de tekorten zullen wegwerken.

We beseffen dat deze beslissing ontsteltenis zal teweeg brengen bij onze medewerkers, die reeds heel wat inspanningen hebben geleverd en elke dag leveren, alsook bij onze bewoners, families en iedereen die bij ons woonzorgcentrum betrokken is.

Maar we kijken vooruit en we werken met elk van van onze stakeholders aan continue verbetering en oplossingen die iedereen ten goede komen.

De raad van bestuur spreekt haar volle vertrouwen uit in de directeur en de medewerkers. Woonzorggroep GVO, waartoe Elisabeth aan Zee behoort, zal alle nodige ondersteuning voorzien.