Oriënterend kortverblijf


Indien u zich in een (potentiële) crisissituatie bevindt en passende zorg en ondersteuning nodig heeft, kunnen wij u op korte termijn helpen. Indien u geen nood heeft aan medisch-gespecialiseerde zorg, kan u bij ons terecht.

Het verblijf:

 • Omkadering:
  Verpleegkundige zorgen, maaltijden, animatie, kinesitherapie, ergotherapie, administratieve ondersteuning, psychologische ondersteuning, infopunt dementie.

 • Observatie:
  Tijdens de observatie is er interdisciplinair overleg waarin we een aantal zaken bekijken en indien nodig opvolgen. Dit gaat over het lichamelijk en mentaal welbevinden, maar we informeren ook naar het sociaal netwerk. Het is belangrijk om uw woon- en leefomgeving te kennen en de ondersteuning door mantelzorg.

 • Begeleiding:
  Samen met de zorgvrager onderzoeken we de zorg- en ondersteuningsbehoeften en vertalen die in een plan. Het interdisciplinair team legt vast wat nodig is om doelstellingen te bereiken, te evalueren en zo nodig bij te sturen.

 • Ontslag:
  Als de zorgvrager na het verblijf terugkeert naar de thuissituatie organiseert het zorgteam een overdracht aan de betrokkene. We streven ernaar de zorgvrager hierbij nauw te betrekken.

Praktisch:

 • €71,05 per dag.
 • Een duur van minimum 14 dagen en maximum 60 dagen.
 • U kan de planning raadplegen en online boeken via Geriatro.

VOOR WIE?

U heeft een complexe zorg- en ondersteuningsvraag die geen opname meer in het ziekenhuis vereist.

Bijvoorbeeld:

 • Na een operatie kan u tijdelijk niet zelfstandig wonen.
 • U valt frequent en voelt zich niet meer veilig.
 • U kan zich thuis moeilijk beredderen of voelt zich eenzaam.
 • U voelt dat u mentaal achteruit gaat.

In uw thuissituatie is er onvoldoende omkadering om op korte termijn een degelijk zorg- en ondersteuningsplan te realiseren.

U heeft een hogere zorggraad en bent minimum 65 jaar.

CONTACT

Sociale dienst: Eline Chys en Vanessa Schaut

socialedienstoostende@gvo.be

059/33 98 80