Corona update


Woonzorggroep GVO heeft gekozen voor een ‘bezoekregeling met inspraak van bewoners en familie’ in haar 10 woonzorgcentra. Elke 14 dagen volgt een evaluatie in overleg met de bewoners en hun familie. Op die manier krijgt iedereen meer duidelijkheid.

Corona dwingt ons om onze zorgverantwoordelijkheid voor onze ouderen heel ernstig te nemen. En we streven daarbij naar het beste evenwicht tussen veiligheid en welzijn met participatie van de verwanten.

Eigen richtlijnen conform de overheidsrichtlijnen
In ons beleid houden we altijd rekening met de Corona-richtlijnen van de overheid voor woonzorgcentra. Maar het doel blijft altijd om het welzijn en welbevinden van onze bewoners, medewerkers, families en mantelzorgers te vrijwaren. Dankzij onze stevige procedures en effectieve richtlijnen beheersen we Corona op passende wijze.

Maximale veiligheid en normaliteit
Veiligheid blijft zeker tijdens de Corona-periode een belangrijke focus. Maar onze filosofie gaat nog steeds uit van ‘gastvrij omgeven’ en dat brengen we graag altijd in de praktijk. Ultieme doel? Dat je als bewoner in een periode van beperkingen de dingen kunt doen die voor jou belangrijk zijn: samen een wandeling maken met je vertrouwde familielid, een familielid ontvangen tijdens een intens verzorgingsmoment of samen iets eten in jouw vertrouwde restaurant.

En dat kunnen we veilig organiseren. Daarmee maken we het verschil. Als familielid krijg je van ons het vertrouwen om met respect voor de richtlijnen die momenten te blijven organiseren.

Inspraak voor bewoners en familie
Bewoners en hun familie krijgen inspraak tijdens de 14-daagse evaluatie. Elke vaste bezoeker krijgt ook een informatiesessie over praktische zaken. Zaken als handhygiëne, mondmaskers, mag ik met mijn familielid uit gaan eten, mag ik een wandeling in de buurt maken etc. komen aan bod. De bedoeling is ook hier om een kader te scheppen dat duidelijk is voor iedereen.

Iedereen is welkom in de woonzorgcentra van GVO, maar de bewoner duidt één persoon aan als vaste bezoeker. Die geniet een grotere vrijheid. Hij of zij mag op de kamer, op restaurant of mee op uitstap. Uiteraard met oog voor de veiligheid van onze bewoners en medewerkers. Dat betekent een correcte hand-, hoest- en nieshygiëne en het dragen van een mondmasker.

Vragen of uw bezorgdheden met ons delen? 

Neem gerust contact op met de coördinator van de afdeling waar u of uw familielid verblijft.